Cập nhật bảng giá sản phẩm Hương Thảo's Cosmetic

    Hương Thảo là 1 bà dược sĩ chỉ biết làm kỹ thuật, chuyên môn! Dù ngày xưa học marketing và quản trị dược toàn được 10 điểm nhưng 4P, SMART, SWOT chỉ biết lý thuyết mà thôi, tính giá sản phẩm lẩm cẩm không ai bằng!!!! 😏

    Để đồng hành lâu dài cùng nhau thì cái gì cũng phải hợp lý!
    Team nhà Hương Thảo xin phép cập nhật bảng giá từ 15/8 ạ!